Antarktika Yolculuğu Esas Şimdi Başladı!..

Antarktika araştırma projesi kapsamında Türk Bilim Ekibi’miz yurda döndü. Böylece büyük bir çalışmanın ilk etabı tamamlandı. 

3 hafta süren çalışmalarda Antarktika’da yaşanan iklim değişikliği, buzullar, yabancı türler, kirlilik, denizel biyolojik çeşitlilik, koruma alanları, deniz memelileri ve botanik konularında araştırmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar ile deniz memelilerinin sayıları ve koordinatlarını da kayıt altına alındı. Beyin dalgalarıyla kalp atış hızlarındaki değişimler incelendi. Buzul kıtada zorlu şartlarla gözlem ve incelemer yaptıktan sonra, alınan örneklerden incelemelere başlanarak yapılan araştırmalarla küresel iklim değişikliğinin incelenmesine hizmet edildi.

antarktika bilim seferi_4

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) oluşan ekip 29 Mart’ta Antarktika’ya doğru yola çıkmıştı.

Beyaz kıtada 20 gün araştırma yapan akademik ekipte biri sefer lider yardımcısı, PolReC Merkez Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek olmak üzere 2 kadın akademisyen de yer aldı. Çiçek, araştırma ve analizlerinin sonuçlarını yayın haline getirileceğini söyledi.


antarktika bilim seferi_3

Kaynak: http://www.itu.edu.tr/haberler/2016/04/25/antarktika-yolculugu-esas-simdi-basladi