ULUSAL KUTUP BİLİM PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU (OCAK-HAZİRAN 2018) YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunda sürdürülmekte olan ulusal kutup araştırmaları, 29 Aralık 2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kutup Bilim Programı ile ulusal çıkarlara hizmet eden ve sürdürülebilir bir yapı kazanmıştır. Programın, 2.3 İzleme ve Değerlendirme başlıklı maddesinde “Ulusal Kutup Bilim Programının izleme ve değerlendirme süreci Bakanlık uhdesinde yürütülecek ve İzleme ve
Değerlendirme Raporu altı ayda bir yayımlanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede Ocak-Haziran 2018 dönemine ilişkin gerçekleşme durumları Programın altı ana bileşeni altında değerlendirilmiştir.

Ulusal Kutup Bilim Programı 1. İzleme ve Değerlendirme Raporu’na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda bağlantısı verilen sayfasından ulaşılmaktadır.

https://btgm.sanayi.gov.tr/handlers/dokumangethandler.ashx?dokumanId=2c47252c-3ebd-4ff3-a62e-69ac46b7106d

#antarktika#bilim#bilim üssü#cumhurbaşkanlığı#değerlendirme#itü#izleme#kutup#program#üs