Kutup Bilim Programı Çalıştayı (2017)

Çalıştay Programı

Çalıştay Kayıt Formu

Değerli Araştırmacılar;

Antarktika ve Arktik bölgelerde yapılacak bilimsel çalışmaların ulusal çıkarlara hizmet etmesi, uluslararası bilim camiasında kabul görmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla Ulusal bir bilim programı olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Ülkemizde özellikle geçtiğimiz haftalarda atılan adımlar sonucunda Antarktik Antlaşması Çevre Protokolü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir. Bu sayede Kutup Bölgeleri’nde gerçekleştirilebilecek Bilimsel Araştırma Faaliyetleri konusunda Ülkemizin daha hızlı yol alabilmesi öngörülmektedir.

Bu bağlamda dünyaca kabul gören ve uluslararası araştırma ekipleri ile de en üst seviye iletişimde kalmayı sağlayacak dört ana başlıkta (Yer Bilimleri, Fiziki Bilimler, Canlı Bilimleri ve Beşerî Bilimler) bir Kutup Bilim Programı oluşturulması konusunda “Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı” düzenlenecektir. Ulusal çalışmalarda yer almak isteyen tüm bilim insanlarının katılımına açık olarak yapılacak olan çalıştayda, çerçevesi dünya ile uyumlu olarak öngörülmüş olan ana başlıklara ait alt başlıkların ve detayların görüşülmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.

Çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 12-13 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

Çalıştay haberlerine  ve yapılacak duyurulara bu sayfadan erişim mümkün olacaktır.

Saygılarımızla,

Çalıştay Düzenleme Komitesi adına;

Doç. Dr. Burcu ÖZSOY

İTÜ PolReC Uyg-Ar Müdürü

Osman Atasoy’un Kutup Bilim Programı Çalıştayı’na Gönderdiği Yazı

Değerli katılımcılar. Yurt dışında olduğumuz için aranızda değiliz.

Bugün Antarktika ile ilgili yeni bir çalıştay başlarken dört yıl öncesini düşünüyorum da, nereden nereye gelmişiz… O zaman Uzaklar II yelkenlisi ile Güney Okyanusu ve Antarktika’yı kapsayan dört yıllık bir seferden yeni dönmüştük. Kafamızda Antarktika’da bir Türk bilim üssü kurulması fikri, karşımızda ise anlattıklarımızı bıyık altından gülerek dinlermiş gibi yapan ’kişiler’ vardı!

Biz Madrid Protokolünü niçin imzalamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorduk. Onlar ise orada yaşamayan kutup ayılarını merak ediyorlardı! Bu süreçte Burcu Özsoy kardeşimle birlikte daha bir çok traji-komik olaya şahit olmuştuk. Bu arada hem kendi egomun, hem de işbirliği yaptığımız bazı bilim insanlarının, akademisyenlerin kişisel ve kurumsal egolarının ne kadar güçlü olduğuna şahit olduğumu da belirtmek isterim.

Zamanla işler yoluna girdi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Antarktika projesine sahip çıkmasıyla süreç daha da hızlandı. Bizi Ankara’ya kendisiyle görüşmeye gitmeye teşvik eden Sadun Boro’yu burada bir kez daha rahmetle anıyorum. Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı Suat Hayri Aka’nın ifadesiyle, Antarktika projesi artık devletin tescilli projesi, oldu.

Önümüzde üzerinde şimdiden düşünülmesi gereken bir tehlike var. Antarktika’nın doğal zenginliklerinin bazı ülkelerin iştahını nasıl kabarttığı biliniyor. Ülkemizde de aynı hırsa kapılacak kişiler olacaktır. Türk bilim üssü vasıtasıyla Antarktika’da oluşacak varlığımızı bu amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışacaklardır.

Bu durum hepimize sorumluluk yüklüyor. Antarktika’da Türk bilim üssü kurmaya çalışan herkesin, otomatikman bu sorumluluğun altına girdiğini düşünüyorum.

Antarktika bizi çok etkiledi. Orada hiçbir yer de hissetmediğimiz türden bir enerjinin varlığını hissettik. Belki tuhaf ama dünyayı yaratan ruhun gücü, adeta etrafımızda geziyordu.

Gezegenimizde uğruna savaşılmamış, insan kanı dökülmemiş bir tek Antarktika kaldı. Orası hala dünyanın kirlenmemiş hafızası.. Belki de kurtuluşumuzun sırları orada gizli! Bu saflığın kirletilmesine izin vermeyelim. Bu çalıştay bu yolda atılmış bir adım daha olsun. Hepimize başarılar diliyorum.

Osman Atasoy
Uzaklar II yelkenlisi

12 Nisan 2017