KUTUP (ARKTİK VE ANTARKTİK) BİLİM PROGRAMI ÇALIŞTAYI

Çalıştay Programı açıklanmıştır.

Çalıştaya kayıtları açılmıştır. Kayıt olmak için bu formu kullanabilirsiniz.

Çalıştay özetleri kapsamında kabul yazılarının gönderimi tamamlanmıştır. 

Kimseye ait olmayan bu iki coğrafyada Türkiye’nin de bulunması, Türk bilim insanlarına yeni araştırma sahaları kazandırılması ve küresel iklim değişikliğinin takibi gibi konularda yeni çalışma sahaları ortaya koyacaktır. Uluslararası bir alanda diğer dünya ülkeleri ile  ortak bilim yaparak, Türkiye’nin bilimsel profili’nin kuvvetlenmesi sağlanabilecektir. Ayrıca bu bölgeler üzerinde yapılan keşifler ile hem bilimsel hem de sanayi alanında çeşitli gelişmeler sağlanacaktır. Kutup bölgelerde yapılabilecek bilimsel çalışmaları 4 ana başlıkta “Yer bilimleri, Fiziki bilimler, Canlı bilimleri ve Beşerî bilimler” değerlendirmek, kutup bilimleri konusunda öncelikli alanların belirlenmesi, bilimsel altyapının oluşturulması adına, “Cumhurbaşkanlığının; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına uhdesine verdiği Kutup çalışmaları konu ile ilgili görevlendirme dahilinde” İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi öncülüğünde, TÜBİTAK MAM ortaklığında yapılacak çalıştay bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı kapsamında programın ilk günü içerisinde daha önce Arktik bölgelerde bulunmuş ya da bölgeler üzerine bilimsel araştırma yürütmüş Araştırmacılardan dileyenlerin çalışmalarını anlatmak ve tanıtmaya yönelik özet (abstract)* göndermeleri ve sunmaları beklenmektedir.

* Özet için herhangi bir format bulunmayıp, yazarların üniversite bilgileri, kontak yazar işaretlenmiş ve email adresi verilerek, konu başlığı beraberinde en fazla 200 kelime olacak şekilde, aynı zamanda hangi alt başlıkta çalışılacağı özetin ilk satırında verilmiş olarak 10 Mart 2017 tarihinde calistay@polarresearch.center adresine gönderilmelidir. Özet yazım dili Türkçe’dir. Çalıştay özet sunum şeklinde gerçekleşecek olup, özet kitabı basılması sağlanacaktır.

Çalıştay Kayıt Formu (27.03.2017 tarihinde açılmıştır)

Çalıştay Programı

10 Mart 2017 Özet Başvuru* son tarihi (Uzatılmıştır.)
27 Mart 2017 Özet Kabul ilanı
27 Mart 2017 Çalıştay Kayıt Sisteminin Açılması
6 Nisan 2017 Çalıştay Programının İlanı
12-13 Nisan 2017 Çalıştay – İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)