Antarktika ve Sub-Antarktika Göllerinde Metan Döngüsünün Karakterizasyonu

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim üyesi Dr. Nazlı Olgun Kıyak’ın da dahil olduğu uluslararası araştırma grubu, insan aktivitelerinden neredeyse tamamen izole olan Antarktika da yer alan göllerde ilk kez metan (CH4) döngüsünü raporlama ve bu bozulmamış göllerde emisyon seviyelerini ölçme amaçları ile Antarktika King George Adası’nda arazi çalışmaları yürütmüşlerdir.

Önemli bir sera gazı olan metan, göllerin ve sulak alanların dibindeki çökellerde, oksijen yokluğunda (metanojenez) mikrobiyal etki ile üretilir. Daha fazla organik madde ve besin içeriğine sahip çökeller, zayıf çökellerden daha fazla metan üretmektedir. Ancak, ekosistemlerin yaydığı metan miktarını önemli ölçüde azaltan aerobik metanotropik mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilen CH4’ün aerobik oksidasyonundan oluşan ters bir işlem vardır. Araştırmanın hedefi iklim açısından önemli olan Antarktika’da metan döngüsünü ve göllerden salınımı etkileyen faktörleri belirleyebilmektir.

• • •

ULUSAL KUTUP BİLİM PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU (OCAK-HAZİRAN 2018) YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunda sürdürülmekte olan ulusal kutup araştırmaları, 29 Aralık 2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kutup Bilim Programı ile ulusal çıkarlara hizmet eden ve sürdürülebilir bir yapı kazanmıştır. Programın, 2.3 İzleme ve Değerlendirme başlıklı maddesinde “Ulusal Kutup Bilim Programının izleme ve değerlendirme süreci Bakanlık uhdesinde yürütülecek ve İzleme ve
Değerlendirme Raporu altı ayda bir yayımlanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede Ocak-Haziran 2018 dönemine ilişkin gerçekleşme durumları Programın altı ana bileşeni altında değerlendirilmiştir.

• • •

2. Kutup Bilimleri Çalıştayı

Antarktika ve Arktik bölgelerinde yapılacak bilimsel çalışmaların ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesi, uluslararası bilim camiasında kabul görmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla Ulusal bir bilim programı olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu kapsamda; 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Kutup Bilimleri Çalıştayı 36 kurumdan 120 Türk bilim insanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir ve ilk Ulusal Kutup Bilim Programı oluşturulmuştur. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da yayınlanarak uygulamaya alınmıştır.

• • •

Ulusal Kutup Bilim Programı Hazır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Ulusal Kutup Bilim Programı”na (2018-2022) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Piri Reis’in, 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası’nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika’ya en yakın toprakları gösterdiğine işaret eden Özlü, Türk bilim insanlarının da 1967 yılından bu yana bölgede bilimsel çalışmalar yürüttüğünü anımsattı.

• • •

Antarktika seferine ‘öncü ekip’le hazırlık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilecek 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi öncesi, yılın ilk Antarktik bilimsel çalışmaları başladı.” dedi.

Antarktika seferine 'öncü ekip'le hazırlık

• • •

II. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Proje Başvurusu Çağrısı 1 Hafta Uzatıldı

proje_cagrisi_HABER_gorsel
T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Cumhurbaşkanlığının; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesine verdiği kutup çalışmaları konusu ile ilgili görevlendirme kapsamında 2016 – 2017 Antarktik sezonunda 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi (Turkish Antarctic Expedition TAE-I) farklı bilim dallarından 9 bilim insanının katılımı ile 26 Şubat – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

• • •

Türkiye-Bulgaristan Kutup Araştırmaları Çalıştayı

proje_cagrisi_HABER_gorsel
Ülkemizin Kutup Araştırma çalışmaları; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
Türk bilim insanlarının Antarktik bölgede nitelikli bilimsel çalışmalar yapabilmesi için gerçekleştirilen en önemli hususlardan bir tanesi de diğer dünya ülkelerinin Antarktik Enstitü Yöneticileri ile yapılan ikili toplantılardır. Bu toplantıların amacı Türkiye’nin Antarktika alanında bilimsel işbirliğinin düzenlenecek çalıştaylar ile güçlendirilmesidir. Bu amaçla 5 Ekim 2017’de İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi’nde Bulgaristan Antarktik Enstitüsü (BAE) direktörü ve yetkililerinin katılacağı ‘’Türkiye Bulgaristan Kutup Araştırmaları İşbirliği Çalıştayı’’ düzenlenecektir.
Ülkemizin ilgili resmi kurum, kuruluş ve üniversite temsilcilerinin davetli olduğu çalıştayda, “Türkiye’nin Antarktik Vizyonu, Türkiye’nin Antarktik Bilimsel Tecrübeleri ve yakın gelecekteki bilimsel girişimleri” ve Bulgaristan’ın “Ulusal Antarktik Bilim programı” konuları sunulacaktır. Programlarının uygun olması durumunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü de teşrif buyuracaklardır.

• • •
1 2 3 7