Hakkımızda

Misyonumuz

Kutup bölgelerinin geleceği hakkında ülkemizin söz sahibi olması ve görünürlüğünün sağlanması için çalışmalar yapılarak, İTÜ ve Türkiye’deki diğer üniversitelerdeki araştırmacılar ile ilgili ulusal ve uluslararası bilim, araştırma, geliştirme, sanayi ve otorite sahibi kuruluşlar arasında bir arayüz görevi üstlenilmesi, aynı zamanda  Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz

Türkiye’de Üniversiteler arası ve uluslararası Arktik, Antarktik, Okyanus ve Deniz Bilimleri konularında bilimsel çalışmalar yaparak toplumumuzda bu alanlarda farkındalık oluşturmak ve Türkiye’nin uluslararası platformda kutup çalışmaları ile anılarak artı değer kazanmasına katkıda bulunmaktır.

Merkez Faaliyet Alanları

1. Antarktika Kıtası Uluslararası Konsorsiyumu’na Türkiye’nin Katılımının ve Söz Sahibi Olmasının Sağlanması

 • Kutup bölgelerinin geleceği hakkında ülkemizin söz sahibi olması için çalışmalar yapılarak, İTÜ ve Türkiye’deki diğer üniversitelerdeki araştırmacılar ile, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşlar arasında bir arayüz görevi üstlenilmesi,
 • Türk Arktik & Antarktik Ulusal Bilim Ekibi/Kurulu (TuArk)’nun hali hazırdaki çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılması, ve
 • Diğer ülkeler ile ortak çalışmalar yaparak Arktik,  Antarktik Bölgeleri, Okyanus ve Deniz Bilimleri odaklı araştırmalar ile yeni teknolojilerin oluşturulmasına ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması.

2. Antarktika Kıtası’nda Bilim İstasyonu Kurulumu ve T.C. Bilim Gemisi Çalışması

 • Antarktika Kıtası üzerinde Türkiye’ye ait bir bilim istasyonu kurulumu konusunda çalışmalar yapılması,
 • Türk Bayrağı taşıyan, aynı zamanda bilim insanlarını Türkiye’den kıtaya taşınması esnasında uluslararası sularda bilimsel veri toplamak için hizmet verebilecek bir araştırma gemisinin geliştirilmesi ve bilimsel amaçlarla işletilmesine yönelik çalışma gerçekleştirilmesi, ve
 • Arktik bölgesinde gemilerin seyir’i için yeni açılan rotaların kullanımı konusunda söz hakkı olan konseye katılımlar sağlayıp, Türkiye’nin hem Arktik alanda, hem de Antarktik bölgesindeki karar mekanizmalarının içinde bulunmasının sağlanması ve görünürlülüğü’nün arttırılması amaçlı çalışmalar yapılması.

3. Türkiye’de Arktik ve Antarktik Bölgelere Yönelik ve Küresel Isınma Amaçlı Bilimsel Çalışmalar, Uluslararası Yayınlar, ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılımın Artırılması

 • Konu hakkında en güçlü uluslararası araştırma komitesi olan SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)’a  üye olunması, üyelik ve katılımda sürekliliğinin sağlanması,
 • Dünyanın değişen ve değişmekte olan iklimi üzerinde Türk Bilim İnsanlarının Kutup Bölgeleri hedefli çalışma yapabilmesine ortam sağlayabilecek bir altyapı oluşturulması,
 • Arktik ve Antarktik Bölgelerdeki doğal kaynakların korunması amacına yönelik toplantılara ve çalışmalara destek verilmesi, ve
 • Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunması.

4. Eğitim Faaliyetlerinde Bulunulması

 • Türk Arktik & Antarktik Ulusal Bilim Ekibi (TuArk) çalışmaları hakkında toplumumuzda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulması,
 • Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunulması, ve
 • Laboratuvar, sanal ve interaktif sunumlar ve benzeri görselleri içinde barındıran yeni bir merkez binası yapılması amaçlı çalışmalar yapılması, bina kurulmasına müteakip sürdürülebilir işletmesinin sağlanması