Kutup Bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği Projesi (KEDİ)

Kutup Bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği Projesi (KEDİ) Nedir?

“Öğretmenler; yeni nesil sizin, sizin eseriniz olacaktır”

                                                Mustafa Kemal Atatürk

Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren eğitmenlerimizin bilgi ve kapasitesini arttırmak, bu bilgi ve kapasiteyi gelecek nesillere aktarmaktır. Kutup bölgelerinin iklimsel şartları ve uzaklığı göz önüne alındığında, bu bölgelerde yapılan bilimin genç nesiller ile paylaşılması da oldukça zor bir iştir. KEDİ, bütün bu zorlukları göz önüne alan eğitmenlerimizi kutup bölgelerine yapılan bilim seferlerine dahil etmeyi amaçlayan bir projedir.

Proje kapsamında eğitmenlerimizin 2 ile 12 hafta aralığında Arktik ya da Antarktik bilim seferlerinde yer alarak, sefer katılımcısı bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları gözlemlemesi, gözlemlerini internet günlüğü olarak yazması, uygun iletişim cihazları ile sesli ya da görüntülü olarak sınıflarla iletişim kurması ve sefer sonrasında tecrübelerini öğrenciler ve diğer eğitmenlere aktarmasını amaçlıyoruz.

Başvurular

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Cumhurbaşkanlığının; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesine verdiği kutup çalışmaları konusu ile ilgili görevlendirme kapsamında Antarktika Bilim Seferi çalışmaları 2017 yılından bu yana devam etmektedir.

Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında, geleceğin bilim insanlarını yetiştiren eğitmenlerimizin bilgi ve kapasitesini arttırmak, bu bilgi ve kapasiteyi gelecek nesillere aktarmak üzere kurgulanan Kutup Bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği (KEDİ) projesi kapsamında eğitmenlerin kutup bölgelerine yapılan bilim seferlerine dahil edilmesi  amacıyla proje başvuruları kedi@eba.gov.tr adresine gönderilecek e-posta ile Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılacak başvuruların son tarihi 23 Ağustos 2019 mesai bitimine kadardır.

KEDİ Hakkında Bilgilendirme

KEDİ Başvuru Formu

Açık Rıza Metni

Katılımcı Adaylarını Aydınlatma Metni