PolReC Antarktika’dan Döndü

Antarktika’da araştırmalarını bitiren Türk ekip Türkiye’ye döndü

Hiç bir devlete aidiyetliği bulunmayan, sadece Antarktika Antlaşmalar Birliği ile yönetilen Antarktika Kıtası’na “İTÜ PolReC, TÜDAV ve Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı” arasında imzalanan antlaşma ile giden Türk Bilim Seferi Ekibi kıtada yaptıkları çalışmaları sonlandırdı. Türkiye için bir ilk olan bu bilim seferi üniversitelerin katkıları ile ayrı bir önem kazanıyor. 1967’den günümüze kadar bir çok bilim insanının yaptığı çalışmaları ve bilim insanlarını tek bir çatıda birleştirme misyonunu hayata geçiren PolReC, 7 üniversite, TÜDAV ve TÜBİTAK’ın da katkıları ile Disiplinlerarası İlk Türk Antarktik Bilim Seferi’ni gerçekleştirdi. Amaç, 2048 yılına kadar koruma altında olan Antarktika Kıtası’ında bilim çalışmaları yapılarak Türkiye’nin kıta üzerinde söz hakkı elde etmesi. Mevcut durumda Türkiye gözlemci statüsündedir. Karar mekanizmasına dahil olabilmek için Madrid Çevre Protokolü’nün onaylanması, bilimsel görünürlüğün arttırılması ve Kıta’da bir üsse sahip olunması şarttır.

Türkiye’nin etkinliğinin ve bilimsel çalışmalarını arttırmak için bölgeye giden Türk Bilim Seferi Ekibi içerisinde Tıp doktorları, botanist, yer bilimci, biolog ve deniz araştırmacıları’nın bulunduğu ekipte küresel iklim değişikliği, denizel canlı çeşitliliği, kara yapısı, deniz dip yapısı, deniz buzullarının türleri, korunmuş alanlar, kayaç yapıları, liken çeşitliliği, kıtadaki yaşam şartlarının insan üzerine etkisi çalışmaları yapıldı.

Kıta’ya geçiş yapmadan önce Buenos Aires’te Türk Büyükelçiği’nde toplantıya katılan Türk Bilim Ekibimiz, Büyükelçi Taner Karakaş ile görüştü. Toplantı gündeminde Türkiye’nin Beyaz Kıta’da ki görünürlüğünün artması, söz hakkına sahip olması için bilim odaklı yatırımların ve çalışmaların arttırılması gerekliliği vardı. Buenos Aires’te ki temaslarına Antarktik Antlaşmalar Sistemi Sekreteryası ile yapılan toplantı ile devam eden Bilim Ekibimiz, Antarktik Antlaşmalar Sistemi Sekreterya Başkanı Manfred Reinke ile Türkiye’nin çalışmalarını ve Beyaz Kıta’nın geleceğini hem bilimsel hem de hukuksal olarak incelemeye aldılar. Bu toplantının akabinde gerçekleştirilen Arjantin Donanma Amirali David Burden ile görüşmede Kıta’ya yolcuculuk ve bölge hakkında bilgiler alındı.

Buenos Aires’ten sonra Tierra Del Fuego(Dünya’nın Sonu)’ya geçiş yapan Bilim Ekibimiz son hazırlıklarını tamamlayıp, Ushuaia isimli araştırma gemisi ile Beyaz Kıta’ya doğru Dünya’nın en zorlu geçiş yollarından olan Drake Boğazı’nı aşıp, Ukrayna’nın Vernadsky Araştırma İstasyonu’na ulaştılar. İstasyonda, Kıta üzerinde ve denizde ayrı ayrı çalışmalar yürütüp tamamlayan ekibimiz, çalışmaları sırasında İTÜ – Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi altında kurulmuş olan PolSTeam(Kutup Araştırma Takımı) ile bağlantı kurarak, PolsTeam’in arayüz görevini üstlenmesi sayesinde geleceğin bilim insanlarını yetiştirme ve farkındalık yaratma çalışmalarına bir yenisini daha kattı.