Antarktik Bilim Komitesi (SCAR) 34üncü toplantısı

Antarktik Bilim Komitesi (SCAR) 34üncü toplantısı 20-30 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kuala Lumpur/Malezya’da gerçekleştirilecek. 2014 yılında Türkiye’den yine  ilk ve tek katılımcı olarak Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek (Sunum Tarihinde Yard. Doç. Dr.) akademik sunum yapmıştı.

SCAR, Uluslararası Bilim Konseyi(ICSU)’nin disiplinler arası bir komitesidir. SCAR, Antarktika ve Güney Okyanus’unda yüksek kalitede, uluslararası, bilimsel araştırmalar başlatır, geliştirir ve koordine eder ve Antarktik Bölge’nin Dünya sistemindeki yerini inceler. SCAR’ın, Antarktika’daki yürütülmekte olan bilim işleri, Daimi Bilimsel Gruplar tarafından yürütülür ve SCAR’a rapor edilir.

Bunların yanı sıra SCAR, Antarktik Antlaşmalar Sistemi ve diğer uluslararası örgütlere, Kıta’nın ve Güney Okyanus’un yönetimini etkileyen bilim ve koruma konularında objektif ve bağımsız bilimsel tavsiyelerde bulunur.

 

 

Her iki yılda bir toplanan ve 34üncüsü gerçekleşecek olan toplantıda Türkiye’den Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek “Snow depth on Antarctic sea ice: Advancing its satellite remote sensing” konulu akademik sunumunu gerçekleştirecektir.