2. Kutup Bilimleri Çalıştayı

Antarktika ve Arktik bölgelerinde yapılacak bilimsel çalışmaların ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesi, uluslararası bilim camiasında kabul görmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla Ulusal bir bilim programı olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu kapsamda; 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Kutup Bilimleri Çalıştayı 36 kurumdan 120 Türk bilim insanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir ve ilk Ulusal Kutup Bilim Programı oluşturulmuştur. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da yayınlanarak uygulamaya alınmıştır.

• • •