2. Kutup Bilimleri Çalıştayı

Antarktika ve Arktik bölgelerinde yapılacak bilimsel çalışmaların ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesi, uluslararası bilim camiasında kabul görmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla Ulusal bir bilim programı olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu kapsamda; 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Kutup Bilimleri Çalıştayı 36 kurumdan 120 Türk bilim insanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir ve ilk Ulusal Kutup Bilim Programı oluşturulmuştur. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da yayınlanarak uygulamaya alınmıştır.

• • •

Türkiye-Bulgaristan Kutup Araştırmaları Çalıştayı

proje_cagrisi_HABER_gorsel
Ülkemizin Kutup Araştırma çalışmaları; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
Türk bilim insanlarının Antarktik bölgede nitelikli bilimsel çalışmalar yapabilmesi için gerçekleştirilen en önemli hususlardan bir tanesi de diğer dünya ülkelerinin Antarktik Enstitü Yöneticileri ile yapılan ikili toplantılardır. Bu toplantıların amacı Türkiye’nin Antarktika alanında bilimsel işbirliğinin düzenlenecek çalıştaylar ile güçlendirilmesidir. Bu amaçla 5 Ekim 2017’de İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi’nde Bulgaristan Antarktik Enstitüsü (BAE) direktörü ve yetkililerinin katılacağı ‘’Türkiye Bulgaristan Kutup Araştırmaları İşbirliği Çalıştayı’’ düzenlenecektir.
Ülkemizin ilgili resmi kurum, kuruluş ve üniversite temsilcilerinin davetli olduğu çalıştayda, “Türkiye’nin Antarktik Vizyonu, Türkiye’nin Antarktik Bilimsel Tecrübeleri ve yakın gelecekteki bilimsel girişimleri” ve Bulgaristan’ın “Ulusal Antarktik Bilim programı” konuları sunulacaktır. Programlarının uygun olması durumunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü de teşrif buyuracaklardır.

• • •