Antarktika ve Sub-Antarktika Göllerinde Metan Döngüsünün Karakterizasyonu

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim üyesi Dr. Nazlı Olgun Kıyak’ın da dahil olduğu uluslararası araştırma grubu, insan aktivitelerinden neredeyse tamamen izole olan Antarktika da yer alan göllerde ilk kez metan (CH4) döngüsünü raporlama ve bu bozulmamış göllerde emisyon seviyelerini ölçme amaçları ile Antarktika King George Adası’nda arazi çalışmaları yürütmüşlerdir.

Önemli bir sera gazı olan metan, göllerin ve sulak alanların dibindeki çökellerde, oksijen yokluğunda (metanojenez) mikrobiyal etki ile üretilir. Daha fazla organik madde ve besin içeriğine sahip çökeller, zayıf çökellerden daha fazla metan üretmektedir. Ancak, ekosistemlerin yaydığı metan miktarını önemli ölçüde azaltan aerobik metanotropik mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilen CH4’ün aerobik oksidasyonundan oluşan ters bir işlem vardır. Araştırmanın hedefi iklim açısından önemli olan Antarktika’da metan döngüsünü ve göllerden salınımı etkileyen faktörleri belirleyebilmektir.

• • •